Missie & Visie

De club heeft tot doel volwassenen en jongeren de kans te geven om de voetbalsport te beoefenen, en dat binnen een financieel gezond kader.

Bij de seniors heeft KSV Temse de ambitie om aan te treden in derde nationale. In de jeugdreeksen ambieert KSV Temse interprovinciaal jeugdvoetbal aan te bieden voor de meest getalenteerde spelers, en provinciaal en gewestelijk voor zij die iets minder voetbalkwaliteiten hebben. KSV Temse beoogt een kwalitatief hoogstaande jeugdopleiding aan te bieden, met als streefdoel de doorstroming van jeugdspelers naar de A-kern. Dat neemt niet weg dat KSV Temse ook minder getalenteerde spelers de kans wil geven om aan te sluiten.

De jeugdopleiding is van enorm belang voor onze club. Zij vormt de basis, de hoeksteen van de vereniging. De jeugd zorgt voor opvolging op het gebied van de spelers voor het eerste elftal, ouders en familieleden vormen dikwijls de ruggengraat van het jeugdbestuur en eventueel ook het dagelijks bestuur van de club. KSV Temse wil ook een actief clubleven en een zo groot mogelijke betrokkenheid creëren bij de spelers, ouders, grootouders, bestuursleden, trainers, medewerkers, sponsors en andere leden en sympathisanten van de club: zo worden een aantal extrasportieve activiteiten georganiseerd om die betrokkenheid te vergroten, alsook om bijkomende financiële middelen te verkrijgen. 

Binnen de gemeente en de regio wil KSV Temse verder uitgroeien tot een sportief uithangbord, met een grote aantrekkingskracht op jongeren en volwassenen. Daartoe zal KSV Temse samenwerken met de gemeentelijke overheid, alsook met andere sportclubs (binnen de sportraad) en voetbalverenigingen en met de scholen uit groot-Temse.

De menselijke waarden staan binnen de club centraal, met de sporter als middelpunt: de clubmensen (bestuursleden, trainers, afgevaardigden en medewerkers) hebben een grote verantwoordelijkheid, ze helpen de ouders immers een stuk bij de opvoeding van hun kind (de jonge sporter).